1ΒΕΡΕΜΗΑΝΔΡΟΝΙΚΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
2ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥΔΗΜΗΤΡΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
3ΓΙΑΚΟΒΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
4ΔΑΛΑΜΗΤΡΑΣΤΕΡΓΙΑΝΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
5ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗΝΙΚΗΘΕΟΛΟΓΟΣ
6ΔΗΜΟΥΛΑΔΕΣΠΟΙΝΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
7ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥΒΑΡΒΑΡΑΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8ΖΙΑΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΦΥΣΙΚΟΣ
9ΚΑΡΑΛΟΠΟΥΛΟΥΑΘΗΝΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
10ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣΦΥΣΙΚΟΣ
11ΚΑΡΒΕΛΗΜΑΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
12ΚΑΡΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
13ΚΑΡΥΤΣΑΑΝΤΙΓΟΝΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
14ΚΟΥΓΙΟΥΜΗΣΘΩΜΑΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
15ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
16ΛΙΑΜΤΣΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΧΗΜΙΚΟΣ
17ΜΙΧΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18ΜΠΕΛΤΣΙΟΥΜΑΡΙΑΧΗΜΙΚΟΣ
19ΝΑΣΙΑΡΑΑΘΗΝΑΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
20ΝΑΤΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
21ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΘΩΜΑΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
23ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΜΑΡΙΑΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥΛΟΥΚΙΑΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26ΠΙΣΤΟΛΗΕΛΕΝΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
27ΡΗΓΑΕΥΑΝΘΙΑΒΙΟΛΟΓΟΣ
28ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥΕΥΓΕΝΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
29ΣΙΛΙΤΖΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
30ΣΙΟΥΛΑΕΛΕΝΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
31ΤΕΛΙΟΥΝΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
32ΤΖΙΜΟΥΡΑΓΚΑΧΡΥΣΟΥΛΑΒΙΟΛΟΓΟΣ
33ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΟΥΜΑΓΔΑΛΗΝΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
34ΨΥΡΡΑΧΡΥΣΟΥΛΑΘΕΟΛΟΓΟΣ