Πρακτικό εκδρομής Γ’ Λυκείου για Ρώμη (Σχολικό έτος 2023-2024)