Εισαγωγή  Το περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού δεν στοχεύει στο να περιορίσει την ελευθερία, την  πρωτοβουλία  και  τη  δημιουργική  δραστηριότητα  των  μαθητών/τριών  του  σχολείου. Αντίθετα, στοχεύει στη θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία(μαθητές/ριες,  εκπαιδευτικοί, γονείς), μέσα σε  κλίμα συνεργασίας και ηρεμίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Α.Προσέλευση στο Σχολείο   Οι μαθητές/ριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Μετά  την  πρωινή  συγκέντρωση  η  εξώπορτα  της αυλής κλείνει.  (Εξαίρεση μπορεί  να  υπάρξει  σε  περίπτωση  έντονων  καιρικών  φαινομένων).   Σε  περίπτωση  μη έγκαιρης προσέλευσης, οι μαθητές/τριεςγίνονται δεκτοί μόνο μετά από σχετική άδεια  του Διευθυντή του Σχολείου.   Μαθητής που προσέρχεται καθυστερημένος μετά την έναρξη του μαθήματος και την είσοδο του καθηγητή στην  αίθουσα, θεωρείται απών και του καταχωρίζεται απουσία. (Εκτός αν η καθυστέρηση οφείλεται σε άλλους λόγους π.χ. καθυστέρηση μεταφορικού μέσου, έντονα  καιρικά  φαινόμενα, ιατρική εξέταση κ.α.)
Β. Παραμονή στο Σχολείο   Οι μαθητές/τριες  πρέπει  να προσέρχονται, άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, στην τάξη τους, αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μαθητή/τρια.  (Καθυστερημένη προσέλευση, χωρίς άδεια, χρεώνει το μαθητή με ωριαία απουσία. Αν το φαινόμενο επαναλαμβάνεται συχνά ο μαθητής ελέγχεται πειθαρχικά). Οι θέσεις των μαθητών/τριών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο  καθηγητή  του  τμήματος.   Αλλαγή  θέσης  επιτρέπεται  μετά  από συνεννόηση  με  τον διδάσκοντα καθηγητή και με τον υπεύθυνο  καθηγητή  του  τμήματος.   Για την σχολική χρονιά 2021/22 και για όσο διάστημα είναι σε ισχύ οι ειδικοί κανόνες για την πρόληψη από τον Covid 19, οι θέσεις των μαθητών πρέπει να είναι σταθερές.   Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και  αναψυκτικού  στην αίθουσα διδασκαλίας.   Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών/τριών  από την  αίθουσα διδασκαλίας,  παρά  μόνο  σε  περίπτωση  απόλυτης  ανάγκης,  μετά  από  άδεια  του διδάσκοντος (και για μικρό χρονικό διάστημα).   Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής/τρια, από τους προσελθόντες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να παραμείνουν εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, τους χορηγείται άδεια μόνον από το Διευθυντή του σχολείου. Απαγορεύεται αυστηρά, για λόγους ασφάλειας, η έξοδος των μαθητών/τριών  από το προαύλιο του σχολείου κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Σε περίπτωση που απαιτείται η έξοδος θα πρέπει να λαμβάνεται, σε κάθε περίπτωση, η άδεια του Διευθυντή.
Γ. Διάλειμμα  Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/α, αφού κλειδώσει την αίθουσα. (Οι αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή όποτε παραμένουν για  οποιονδήποτε  λόγο  κενές,  κλειδώνονται για  λόγους  ασφάλειας).  Εξαίρεση  μπορεί  να υπάρξει όταν οι καιρικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη την παραμονή στην αυλή. Η παραμονή μαθητή στην αίθουσα διδασκαλίας επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (αδιαθεσία,  τραυματισμός)  μετά  από  άδεια  του  εφημερεύοντος  καθηγητή  ή  της Διεύθυνσης του σχολείου. Το  διάλειμμα  είναι  χρόνος  παιχνιδιού,  ανάπτυξης  κοινωνικών  σχέσεων αλλά και  χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα). Οι μαθητές/τριες αλληλοεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό που βρίσκεται εκεί.  Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες οφείλουν να βγαίνουν στον χώρο της αυλής, ώστε  να  αποφεύγεται ο  συνωστισμός  στις αίθουσες διδασκαλίας και στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι μαθητές/τριες  μπορούν να παραμένουν στις αίθουσες και στους διαδρόμους του σχολείου.  
Δ. Αποχώρηση από το Σχολείο Οι μαθητές/τριες  που προσέρχονται στο σχολείο παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο και σε καμία περίπτωση, δεν φεύγουν από το Σχολείο, πριν τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς  άδεια.  Άν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου.  Αν  παρουσιαστεί  ανάγκη  έκτακτης  αποχώρησης  κατά  τη  διάρκεια  του  σχολικού ωραρίου (πρόβλημα υγείας ή άλλο), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να παραλάβει το παιδί του. Στην  περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό,  το παιδί μπορεί να φύγει από το σχολείο ασυνόδευτο, αλλά μόνο έπειτα από σχετική σαφή εντολή του κηδεμόνα  προς  τη  Διεύθυνση. 
Ε. Φοίτηση μαθητών ? Απουσίες  · Τα όρια των απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης ως επαρκούς στο Γενικό Λύκειο είναι 114 και δεν υπάρχει (από το 2018) η διάκριση σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.    · Δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών για όλο το διδακτικό έτος που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα  περιστατικά τα οποία απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης Νοσοκομείου και ενημέρωση του σχολείου.   · Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. β) Οι μαθητές/τριες που εμβολιάζονται, κατά την ημέρα του εμβολιασμού τους. Στην περίπτωση που παρουσιάσουν συμπτώματα μπορούν να απουσιάσουν και την επόμενη του εμβολιασμού τους. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.   · Οι γονείς των μαθητών έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση της φοίτησης και της επίδοσης των παιδιών τους.      Λόγω της πανδημίας καλό είναι να αποφεύγεται η επίσκεψη των γονέων στο σχολείο και να αναζητηθούν άλλοι τρόποι ενημέρωσης, όπως           το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.      Ενημερωτικά σημειώματα για τη φοίτηση (απουσίες) των μαθητών στέλνονται στους γονείς, με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), sms και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τη χρήση του κλασικού ταχυδρομείου. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι γονείς να συμπληρώσουν και να διορθώσουν (σε περίπτωση λάθους)  τα στοιχεία επικοινωνίας.
Στ. Ενημέρωση για ζητήματα υγείας Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων εργαζομένων στο Λύκειο και με βάση τις οδηγίες της πολιτείας, θα πρέπει να τηρείται ένα αυστηρό πρωτόκολλο που έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω μέτρα: Οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να πραγματοποιούν δύο αυτοδιαγνωστικά τεστ ελέγχου, τα οποία θα έχουν πραγματοποιήσει 24 ώρες πριν τον έλεγχο στο σχολείο, κάθε Τρίτη και Παρασκευή  των οποίων το αποτέλεσμα θα πρέπει να έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα EDUPASS πριν την προσέλευση των μαθητών στο σχολείο. ( Υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας  στους εσωτερικούς χώρους για όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές και επισκέπτες.       Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη, λαμβάνει απουσία και παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του. Αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των μαθητών και για το λόγο οι μαθητές θα προαυλίζονται σε διαφορετικά σημεία της αυλής του σχολείου. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει αλκοολούχο διάλυμα. Καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες. Αποφυγή επίσκεψης στο σχολείο γονέων και κηδεμόνων όταν αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δηλώσουν την παρουσία τους  στην πλατφόρμα EDUPASS.   Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 απαγορεύεται να προσέρχονται στο σχολείο. Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι. Στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος COVID-19 οι μαθητές/τριες ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ. Μαθητές που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 1 της 111525/ΓΔ4 (ΦΕΚ 4188/τχ Β΄/10-09-2021) εγκυκλίου ? μετά την υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ ? εντάσσονται σε τμήματα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τέλος επισημαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνουν οι γονείς άμεσα τη Δ/νση του Σχολείου για οποιοδήποτε θέμα υγείας των παιδιών τους. Επίσης να ενημερώνουν για πιθανές μαθησιακές δυσκολίες και να αναφέρουν τυχόν άλλα στοιχεία που κατά την κρίση τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών τους κατά την παραμονή τους στους σχολικούς χώρους.  Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές- μαθήτριες της Α΄ Τάξης (και όσοι άλλοι δεν προσκόμισαν ως τώρα) πρέπει να προσκομίσουν το συντομότερο δυνατό το Ατομικό Δελτίο Υγείας, υπογεγραμμένο από γιατρό.  
  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ?ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Α. Ο Διευθυντής · Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών/τριών. · Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης . · Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων/ουσών και των μαθητών/τριών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.
Β. Οι εκπαιδευτικοί Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση ?διδασκαλία, μάθηση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. § Διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών/τριών εντός του σχολείου, καθώς και κατά τις σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές. § Αντιμετωπίζουν τους μαθητές/τριες με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητα τους. § Συμβάλουν στην διαμόρφωση  κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές/τριες αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν τυχόν πρόβλημα. § Αντιμετωπίζουν τους μαθητές/τριες με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια και δεν κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών/τριών. § Καλλιεργούν και εμπνέουν σ? αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά. § Διδάσκουν τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών και διαπαιδαγωγούν – εκπαιδεύουν τους μαθητές/τριες. § Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών/τριώνκαι ενημερώνουν σχετικά τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές. § Ενδιαφέρονται και λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών τους, ώστε υιοθετώντας κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα. § Ενθαρρύνουν τους μαθητές/τριες  να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας. § Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων. § Συνεργάζονται με τον Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους ΣΕΕ για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/τριών. § Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το Σχολείο. § Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.
Γ. Οι μαθητές/μαθήτριες   Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό στο εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους συμμαθητές τους, στη σχολική περιουσία, καθώς και στην δική τους προσωπικότητα. Οι  μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να:   · Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.    Στο πλαίσιο του σεβασμού προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας , παραβατικές συμπεριφορές (παρενοχλήσεις, προσβλητικά σχόλια, άσεμνες χειρονομίες, παραβατικές πράξεις, προκλητικές συμπεριφορές)  καταγράφονται και  επιδιώκεται η άμεση επαναφορά στην τάξη βάσει των ενδεδειγμένων μεθόδων. · Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και αποδίδουν στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή. · Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. · Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού και εποικοδομητικού σχολικού κλίματος. · Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου. · Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του, είναι υπόθεση όλων. · Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:     1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.     2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής.     3. Απευθύνονται στον Διευθυντή. · Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα. · Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/τριών για μάθηση. · Απευθύνονται στους/στις καθηγητές/τριες και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους. · Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια. · Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια. · Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία και δεν πρέπει να καταστρέφεται.      
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ? ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ? ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
Α. Ποιότητα του σχολικού χώρου Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης, στους μαθητές και στις μαθήτριες, σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό και ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές:    · Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου καθώς και το περιβάλλον της αυλής του Σχολείου.    · Δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν σε θρανία και τοίχους, χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων.    · Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό, σε άριστη κατάσταση.    · Αποφεύγουν την πρόκληση φθορών και ζημιών καθώς και την κακή χρήση της  περιουσίας του Σχολείου. Επισημαίνεται ότι, μαθητής/τρια  που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο.              
Β. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού   Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής  ή άλλης μορφής.   H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι:   · ο αμοιβαίος σεβασμός και η προαγωγή ατμόσφαιρας  ενθάρρυνσης και υποστήριξης   · ο σεβασμός και η αποδοχή της διαφορετικότητας,   · η προώθηση της συνεργατικής μάθησης καθώς και η συνεργασία με Φορείς,   · η συνεργασία τουΣχολείου με την οικογένεια
Γ.  Παιδαγωγικός έλεγχος  Υπάρχουν όμως αρκετές  περιπτώσεις που οι μαθητές/τριες  προβαίνουν σε μη αποδεκτές συμπεριφορές σε σχέση με τον κανονισμό λειτουργίας. Τα θέματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς των μαθητών/τριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος.  Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.   Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με την ιδιότητά του και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του Σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.  
Δ. Άλλα θέματα Επισημαίνεται ότι:  · Η κάθε είδους επικοινωνία με άτομα εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, στην περίμετρο του προαυλίου ή στην είσοδο, δεν επιτρέπεται,     για λόγους ασφάλειας.  (Σε περίπτωση που μαθητής/τρια βρεθεί μαζί, με άτομο εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, στο χώρο του σχολείου       θα ελεγχθεί πειθαρχικά)     Επίσης δεν επιτρέπεται  η προμήθεια αναψυκτικών, καφέδων και φαγητού  από εταιρείες διανομής. · Η εμφάνιση των μαθητών/τριών οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια.    Θα πρέπει να αποφεύγονται φαινόμενα επίδειξης.    Οι υπερβολές δεν συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα. · Η χρήση κινητού τηλεφώνου για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση εντός των σχολικών χώρων ? κτηρίων και         υπαίθριων χώρων ? απαγορεύεται.    Η ανάγκη για επικοινωνία με τους γονείς καλύπτεται επαρκώς από τα τηλέφωνα που διαθέτει το σχολείο. Στην εξαιρετική      περίπτωση που ο μαθητής πρέπει να έχει κινητό τηλέφωνο μαζί του, υποχρεούται να το έχει απενεργοποιημένο.   · Απαγορεύεται η κάθε είδους φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση στους χώρους του σχολείου, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης.   Η χρήση κινητών ή άλλων μέσων καταγραφής συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδίως όταν προσβάλλει άλλους μαθητές ή    καθηγητές ή οποιοδήποτε μέλος της σχολικής κοινότητας, επισύρει δε αυστηρές κυρώσεις.   Για περιπτώσεις παραπτωμάτων που εμπίπτουν  σε  παράβαση  ποινικού  δικαίου  σε  ότι  αφορά  τη χρήση  του  διαδικτύου,   ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.   · To κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι καταστροφικές για την πνευματική και τη σωματική υγεία των μαθητών. Για τον λόγο αυτό απαγορεύονται. Η παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται την άμεση αξιοποίηση παιδαγωγικών μέτρων.       Δεν καπνίζουν στους χώρους του Σχολείου, σύμφωνα με το ν. 3868/2010(ΦΕΚ 129Α/3.8.2010).    Το κάπνισμα κατά τη νέα νομοθεσία θεωρείται πλέον ποινικό αδίκημα, τόσο σε κλειστούς όσο και σε «ανοικτούς εξωτερικούς χώρους των ιδιωτικών ή δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης» (Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του καπνίσματος) Νόμος του 2017, 11(1)).     · Το Σχολείο δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη  σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής χρημάτων ή αντικειμένων αξίας που οι μαθητές τυχόν φέρουν μαζί τους. Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας κινητού τηλεφώνου έστω και απενεργοποιημένου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων που οι μαθητές φέρουν μαζί τους.   · Απαγορεύονται αυστηρά τα τυχερά παιχνίδια στο χώρο του σχολείου.   · Η παραποίηση απουσιολογίου, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα και συνεπάγεται παιδαγωγικό έλεγχο για τουςμαθητές/τριες .
Ε. Σχολικές Εκδηλώσεις ? Δραστηριότητες Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής. Εφ? όσον υπάρχει δυνατότητα ο προγραμματισμός τους γίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Έτσι οι μαθητές/τριεςεμπλουτίζουν τις γνώσειςτους και αποκτούνδεξιότητες ζωής και ευαισθητοποιούνται  σε κοινωνικά θέματα, κάνοντας πράξη αυτά που μαθαίνουν στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. Το Σχολείο επιδιώκει, οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα, να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Α. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε  συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών/τριων και με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένομαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο. Σημαντικός παράγοντας στην  λειτουργία του Σχολείου είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο Σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.   Οι γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το Σχολείο, προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση. Θεωρείται αυτονόητη η στενή συνεργασία και επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή του Σχολείου στην επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύψουν. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. Οι γονείς ενημερώνονται άμεσα και τακτικά για θέματα που αφορούν στη φοίτηση την επίδοση και τη διαγωγή των μαθητών. δύνανται να αξιοποιηθούν και τα διαδικτυακά μέσα για τακτικές συναντήσεις και ενημερώσεις των γονέων με το σχολείο. Στην ιστοσελίδα του σχολείου (http://1lyk-laris.lar.sch.gr/wordpress/ ) υπάρχει στήλη αφιερωμένη στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων ώστε να γνωστοποιούνται χρήσιμες πληροφορίες που τον αφορούν. Χορήγηση στο σύλλογο στοιχείων των γονέων για να συμμετέχουν σε Γ.Σ καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση . στοιχεία που δίνονται είναι ονοματεπώνυμο / mail σύμφωνα με την περιπτ. γ της παραγρ.1 του αρθ. 5 γ.κ.π.α Ο σύλλογος συμμετέχει ισότιμα στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου  μέσω του εκπροσώπου του, με ρόλο προφανώς διακριτό και κατόπιν πάντα συνεννόησης με το διευθυντή του σχολείου και το σύλλογο διδασκόντων. Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: Ιστοσελίδα του σχολείου (http://1lyk-laris.lar.sch.gr/wordpress/)Ενημερωτικά σημειώματα ή και βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεμάτων κ.τ.λ Τηλεφωνικά σε έκτακτες περιπτώσεις Μέσω επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες από το Σύλλογο Διδασκόντων ήμερες και ώρες ή μετά από προκαθορισμένο ραντεβού. Ενημερωτικά σημειώματα για τη φοίτηση (απουσίες) των μαθητών στέλνονται στους γονείς, με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), sms και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τη χρήση του κλασικού ταχυδρομείου. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι γονείς να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας στο αντίστοιχο έντυπο και οπωσδήποτε αν δεν έχουν email να δημιουργήσουν.  
  Β. Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους Ο Διευθυντής του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με το ΣύλλογοΔιδασκόντων/ουσών   του   Σχολείου,   προβαίνει   σε   όλες   τις  απαιτούμενες ενέργειες   που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο μόνο του. Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται  κάθε έτος το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, ο Διευθυντής ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) το οποίο έχει αναρτηθεί σε όλα τα τμήματα και στους διαδρόμους του σχολείου. Ο πρώτος χώρος συγκέντρωσης  είναι στο προαύλιο του σχολείου και ο δεύτερος χώρος στην 1η Στρατιά (πεζοδρόμιο της Ηρώων Πολυτεχνείου από την πύλη μέχρι αρχή της οδού Ιωαννίνων). Τέλος,  σε  καταστάσεις  πανδημίας  ή  ακραίων/επικίνδυνων  φαινομένων  οι εκπαιδευτικοί,    μαθητές/μαθήτριες,    γονείς/κηδεμόνες,   Διευθυντές/Διευθύντριες,   Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  και  να   ακολουθούν  ρητά  τις  οδηγίες  που  εκδίδουν  οι  εκάστοτε αρμόδιοι  φορείς/υπηρεσίες:  π.χ.  ΕΟΔΥ,  ΥΠΑΙΘ,  Υπουργείο   Πολιτικής  Προστασίας,  κ.λ.π.  για  την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.  
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του      Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές.       Η τήρηση του από τους/τις μαθητές/τριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου.    Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.   Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών προς ενημέρωσή τους.                                                                                                              Λάρισα 04 ? 03 – 2022                Ο Διευθυντής                                                                                                   Ο Σύλλογος των Διδασκόντων καθηγητών                 Λιάμτσιος Χρήστος                   (Χημικός)                                                                                                   ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ           Ο  Σ.Ε.Ε.                                                                                                                                       Ο Διευθυντής Δ.Ε. (Εκπαιδευτικής Ευθύνης)